.......... dnes je


BlueBoard.cz

Jazero Počúvadlo.....sa nachádza v Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy. Jej územie tvorí takmer celý orografický celok Štiavnických vrchov s najvyšším bodom na Sitne 1009 m.n.m.Okolitá krajina tvorí pestrú mozaiku lesov, lúk a pasienkov s množstvom vzácnýchprvkov flóry a fauny .Vodná nádrž bola postavená v roku 1775 podľa projektu Jozefa Karola Hella. Pozostáva z piatich hrádzí, čo je určitou raritou.Má najrozsiahlejší systém zberných jarkov.Tatársky jarok 4080 metrov, Dolný Počúvadelský jarok 1700 metrov, Horný Počúvadelský jarok 3080 metrov, Sitniansky jarok 4630 metrov a Počúvadelský jarok 1247 metrov. Vodná nádrž bola vybudovaná pre potreby banských a úpravníckych zariadení.
V súčasnej dobe slúžy na rekreačné účely.

Vodná nádrž Počúvadlo je súčasťou lokality Svetového kultúrneho dedičstva "Banská Štiavnica", zapísaná do zoznamu v roku 1993. Zápis do zoznamu svetového dedičstva potvrdzuje výnimočnú hodnotu lokality.Maximálna hladina v nádrži:...... 680 m.n.m. Objem nádrže pri max. hladine:..922 300 m3
PROGRAM 30.7.2016
sprievodné podujatie od 10:00 hod.
::Jarmok remesiel a gastronómie
:: Vystúpenie sokoliarov

hudobný program od 15:00 hod.

Kiero Grande (SK)
Edo Klena & Klenoty (SK)
Vidiek (SK)
Jana Kirschner (SK)
Medial Banana (SK)
Ploštín Punk (SK)


Plocha nádrže pri max. hladine:. 117 300 m2
Výška hrádze od terénu: ............29,60 m
Maximálna hĺbka: .....................10,80 m
Dĺžka hrádze:........................ 195,30 m
Šírka koruny hrádze: .................19,00 m


Terasa u Blaškov

16.07 Country skupina PACI PACIFIK

22.07 Country skupina HURIKÁN

23.07 Ľudová skupina Kováčovci a spevokol Baďančianka

29.07 Country skupina HURIKÁN

30.07 Country skupina PACI PACIFIK

August 2016

05.08 Hudobná skupina Kružlicovci

06.08 Country skupina HURIKÁN

12.08 Hudobná skupina Kružlicovci

13.08 Country skupina PRESSBURGRASS

19.08 Hudobná skupina SONG

20.08 Sitnianska paškrta - hrá skupina HURIKÁN

27.08 Country skupina PACI PACIFIK

Lodenica Počúvadlianske jazero
Požičovňa vodných bicyklov a člnov
OTVORENÉ: denne 10.00-19.00
Cena: 1h za 5€

Nezabudnite ochutnať jedinečné langoše !!

Tešíme sa na Vás!
<> Penzion Anna :: Kontakt: Tel:045-6994134
:: GSM: 0915 830 678
WEB: www.annapenzion.sk
<> Penzión OMADPenzion OMAD
AUTOKEMP - Verejné taborisko
Kontakt: 0911 828 382
Cenník: Ceny za 24 hodín
:: 1 stan 2€
:: 1 osoba 2€
:: 1 dieťa do 15 rokov 1€
:: 1 auto 2€
:: 1 motocyke 2€
:: 1 karaván 2€
:: 1 karaván 2€
:: Elektrická prípojka 3,50€
Hľadáte ubytovanie?
<> Chata WEST www.chaty-pocuvadlo.sk
<> Chata KATKAwww.chaty-pocuvadlo.sk
Created by Skiman
ICQ> 83148629
last update:11.7.2016