Nový Guestbook
dnes je

Regionálne pivo:
Region. noviny:

w

Atrakcia: Banské múzeum v prírode, Banská Štiavnica
Banské múzeum v prírode je jedinečným múzeum svojho druhu na Slovensku, ktoré bolo sprístupnené v roku 1974 na pôvodných banských dielach šachty Ondrej zo 16.-teho storočia a štôlne Bartolomej zo 16. a 17.-teho storočia. V typickom banskom prostredí sú inštalované ukážky baníckych pracovísk, ťažobných zariadení a dobývacích metód od 16.-teho storočia až do súčasnosti. zdroj: http://bs.mesto.sk
Vstupné:dospelí 50 Sk; deti 20 Sk
Otváracie hodiny
:máj - jún /Ut-Ne 8:00 - 16:00 ; júl - august /Ut-Ne 8:00 - 17:00 ; september - apríl /Po-Pi 8:00 - 15:00

Príroda: Sitno (1009 m.n.m)
Sitno je najvyšším vrchom Štiavnických vrchov a predstavuje výraznú krajinnú dominantu. Z jeho vrcholu je široký kruhový výhľad. Strmé skalné steny z andezitu chránia vrchol z troch strán. Sitno je charakteristické jedinečným striedaním panónskej akarpatskej flóry. Na vrchole Sitna je v mesiacoch máj až september v prevádzke rozhľadňa, ktorá zároveň plní funkciu informačného strediska. V rozhľadni je umiestnená miniexpozícia CHKO .
Hrad Sitno
Povesťami opradený vrch Sitno v Štiavnickom pohorí bol osídlený už v praveku. Na jeho holom temeni stál historický kamenný hrad, o ktorého počiatkoch nevieme povedať nič bližšie. Zostali z neho len zvyšky obvodového muriva a základov, z ktorých možno usudzovať, že hrad sa skladal z dvoch častí. Na severne položenej hornej strane stál pravdepodobne hradný palác, ku ktorému viedlo ešte i dnes
viditeľné do skaly vytesané schodište, južne bol položený dolný hrad, ako o tom nasvedčujú zvyšky jeho obvodových múrov. Zo západnej prístupnej strany priliehalo k hradu rozsiahle, valom chránené nádvorie, slúžiace pravdepodobne za útočište pre ľud v čase vojenského nebezpečenstva.zdroj: http://bs.mesto.sk

Príroda: Banskoštiavnické tajchy
V banskoštiavnickej oblasti bol vybudovaný od začiatku 16.storočia do polovice 19.storočia unikátny vodohospodársky systém umelých vodných nádrží. Systém pozostával zo 60 umelých vodných nádrží - tajchov s celkovým objemom 7 miliónov m3, ktoré boli navzájom pospájané zbernými (72 km), náhonovými (57 km) a spojovacími jarkami.
Vzhľadom na nedostatok prírodných vodných zdrojov v oblasti sa snehová a dažďová voda
zachytávala v zberných jarkoch a kumulovala sa vo vodných nádržiach. Z nich sa voda náhonovými jarkami rozvádzala k jednotlivým banským zariadeniam.
Hrádze jednotlivých vodných nádrží sú pozoruhodnými dielami vodného staviteľstva a dodnes sa zachovala väčšina z nich v pomerne dobrom stave. Hrádze sú z návodnej strany chránené proti vlnobitiu suchou kamennou dlažbou. V spodnej časti hrádze je výpust, ku ktorému je prístup spojovacou štôlňou. Liatinový uzáver výpustu je ovládaný z manipulačnej búdky na korune hrádze. S vybudovaním tohoto systému sa spájajú mená Matej Kornel Hell, Jozef Karol Hell, ale predovšetkým významný vedec - polyhistor Samuel Mikovíni. Do súčasnosti sa zachovalo 23 vodných nádrží. Medzi najznámejšie patria: Počúvadlo, Veľká Richňavská, Klinger, Bakomi, Evička, Veľká Vindšachtská, Veľká Kolpašská, Veľká Vodárenská.zdroj: http://bs.mesto.sk

Zoznam jazier :

1. Jazero Bakomi - Štiavnické Bane
2. Belianske jazero - Banská Belá
3. Jazero Červená studňa - Banská Štiavnica
4. Evičkyno jazero - Štiavnické Bane
5. Goldfuzské jazero - Banská Belá
6. Halčianske jazero - Banská Belá
7. Jazero Klinger- Banská Štiavnica
8. Kolpašske malé jazero - Banský Studenec
9. Kolpašské veľké jazero - Banský Studenec
10. Krechsengrundské jazero - Štiavnické Bane
11. Kysihyblianské jazerá - Banský Studenec
12. Lintišské jazero - Banská Štiavnica
13. Michelstolnianské jazero - Banská Štiavnica
14. Moderstolnianske jazero - Kopanice
15. Ottergrundské jazero - Banská Štiavnica
16. Počúvadeľské jazero – Počúvadlo
17. Rozgrundské jazero - Banská Štiavnica
18. Richňavské veľké jazero – Štiavnické Bane
19. Richňavské malé jazero - Štiavnické Bane
20. Šampošské jazero - Vysoká
21. Vindšachtské horné jazero - Štiavnické Bane
22. Vindšachtské dolné jazero - Štiavnické Bane
23. Vodárenské veľké jazero – Banská Štiavnica
24. Vodárenské malé jazero - Banská Štiavnica


Kúpele: Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice
Liečebné termálne kúpele ležia na úpätí Štiavnických vrchov v idylickej doline, cez ktorú preteká potok Teplá a sú zo všetkých strán obklopené bohatými ihličnatými a listnatými lesmi. Údolie leží medzi Hliníkom nad Hronom a obcou Podhorie pri Banskej Štiavnici. Kúpele Sklené Teplice sú v nadmorskej výške 400 m. Obec so svojou vynikajúcou polohou sa dá považovať za akúsi imaginárnu bránu do turistického raja - Štiavnických vrchov. Návštevníci Sklených Teplíc sa preto môžu okrem bežnej kúpeľnej liečby venovať aj aktívnej turistike a obdivovať krásy prírody alebo diela ľudských rúk z dôb dávno minulých.zdroj: http://bs.mesto.sk

last update:10.7.2009